Palvelut yrityksen muutostilanteissa, vuokrajohtajuus

Ammattitaitoisen liiketoiminnan kehittämis- ja HR –konsultin avulla varmistetaan erilaisten muutostilanteiden läpivienti ja vakiinnuttaminen. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi on tärkeää huolehtia sisäisestä viestinnästä ja henkilöstön hyvinvoinnista muutostilanteen onnistumiseksi.
Kokenut konsultti tai vuokrajohtaja on tehokas vaihtoehto, kun yrityksellä on akuutti tilapäinen tarve. Vaikeissa muutostilanteissa henkilöstö kokee ulkopuolisen vuokrajohtajan neutraalina ja luotettavana yrityksen edustajana.

Asiakasyrityksissämme tällaisia tilanteita ovat tyypillisesti:
  • Yritysjärjestelyt, fuusiot, liikkeenluovutukset
  • Organisaatiomuutokset
  • Toimintamallien muutokset
  • Vuokrajohtajuus, avainhenkilöiden sijaisuudet

HR-konsultointi ja fasilitointi liiketoiminnan tehostamiseksi

Hyvä henkilöstöhallinto on henkilöstöjohtamisen perusta, joka muotoutuu kunkin yrityksen tarpeiden ja toiminnan mukaan ja jonka on täytettävä työlainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimukset.

  • Henkilöstöhallinnon ja –prosessien rakentaminen sekä HR-käytäntöjen määrittely selkiyttää menettelyjä koko henkilöstölle.
  • HR-vuosikellon tai aikataulun rakentaminen rytmittää henkilöstötyötä.
  • Henkilöstötutkimusten tulosten avulla voidaan aidosti parantaa henkilöstötyytyväisyyttä ja tehostaa liiketoimintaa. Tulosten analysointi, toimintasuunnitelmat, täytäntöönpano ja seuranta rakennetaan osaksi liiketoiminnan käytäntöjä.
  • Hyvin suunnitellut ja tavoitteelliset kokoukset varmistavat keskittymisen oikeisiin asioihin ja johtavat tuloksiin.
  • Johtamiskäytäntöjen tehostaminen suorituksen johtamisessa, osaamisen johtamisessa ja palkitsemisessa saa yrityksen liiketoiminnan menestymään paremmin.
  • Coaching- ja sparrauspalvelu auttaa esimiehiä toimimaan omassa roolissaan ja tukee erityisesti haasteellisissa tilanteissa.